Fortsat stor investeringslyst i den vietnamesiske fiskesektor

I Vietnam har regeringen fremlagt en plan om at fordoble produktionen frem til 2020 – et ambitiøst mål, som næppe leder sig gennemføre uden udenlandske investeringer og opbygning af servicefaciliteter til sektoren. Således bliver Cargill det 33. udenlandske foderfirma der etablerer sig på det vietnamesiske marked. Der er altså nogen der tror på regeringens ekspansive strategi!

via Fortsat stor investeringslyst i den vietnamesiske fiskesektor.

Reklamer

Minister samler meningerne om muslingefiskeri

Bølgerne har gået højt i debatten om muslingefiskeriet i Limfjorden. Derfor samler fødevareminister Mette Gjerskov (S) både Greenpeace, Danmarks Naturfredningsforening, Morsø Kommune og muslingeerhvervet, når hun i morgen besøger Mors.

Alle parter i den verserende sag om muslingefiskeri i Natur 2000-områderne i Limfjorden sætter sig for første gang omkring det samme bord, når fødevareminister Mette Gjerskov (S) den 17. november besøger Mors efter invitation fra Morsø Kommune.

Ministeren får under besøget lejlighed til at opleve muslingefiskeriet på nærmeste hold, da programmet omfatter såvel besøg på en muslingekutter i havnen i Nykøbing og sejlads ud til lineopdrætsanlæg i fjorden med efterfølgende rundvisning på Dansk Skaldyrcenter.

– ”Jeg er rigtig glad for at kunne møde fiskerne, opleve naturforholdene og få talt med de involverede i den her sag. Det er levebrødet for en lang række fiskere og erhverv på Mors, men samtidig er der altså en lang række hensyn, vi skal tage til en helt unik natur. Det kan ikke løses med et fingerknips, og vi er nødt til at arbejde mod et mere bæredygtigt muslingeerhverv i fremtiden,” siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Morsø Kommunes borgmester Lauge Larsen tager imod dagens gæster. Det er udover Danmarks Naturfredningsforenings direktør René La Cour Sell og havbiolog i Greenpeace Hanne Lyng Winter blandt andre formanden for Danmarks Fiskeriforening Svend Erik Larsen, formanden for Centralforeningen af Limfjordsfiskere Benny Andersen, direktør Søren T. Mattesen, Vilsund Blue og næstformand for LO Nordjylland John Christiansen. Desuden inviteres lokale folketings-medlemmer.

– ”Ministeren skal roses for at have handlet hurtigt, og vi er tilfredse med, at der nu er åbnet for fiskeriet. Lige så positivt ser vi på muligheden for at få en dialog om mere langsigtede løsninger for muslingefiskeriet,” siger borgmester Lauge Larsen.

På mødet vil fiskerne og muslingeindustrien fremlægge erhvervets synspunkter og beskrive arbejdet med at skabe bæredygtighed i fiskeriet i form af bl.a. genudlægning og omplantning af muslinger i fjorden.

Under overskriften ’Fiskeri og natur’ vil muslingeerhvervet desuden fortælle om tankerne vedrørende en strategi for det fremtidige fiskeri.

via Aktuelt – Alle pressemeddelelser – Fødevareministeriet.

via Aktuelt – Alle pressemeddelelser – Fødevareministeriet.

Ny sildeindustri i Skagen

Efter flere måneders forberedelse og renovering af produktionslokalerne var en ny sildeindustri i Skagen klar til at producere de sidste dage i oktober.

Det er den store norske fiskeindustri Egersund Fisk, der har etableret sig med egen virksomhed i Skagen.

Direktøren for den nye virksomhed, Mogens K. Andersen, fortæller, at fabrikken i Skagen i første omgang skal stå for syrning og marinering af sildefileter, der kommer fra Egersunds Fisk’s fabrik i Egersund.

Egersund Fisk er dog allerede fra starten opmærksom på, at det måske kan være fornuftigt senere at udvide virksomheden i Skagen, så den får egen skæreafdeling, og dermed også vil kunne modtage landinger af friskfangede sild over kajen.

via Ny sildeindustri i Skagen – Frederikshavn – Nordjyske.dk.

Østerskvoten reduceres for at beskytte bestanden

Fødevareminister Mette Gjerskov har onsdag givet tilladelse til, at der kan fiskes 450 tons østers i Nissum Bredning, som er et beskyttet naturområde i Limfjorden. Dermed nedsættes kvoten med 65 % i forhold til, hvad den var i sidste sæson. Samtidig lægger fødevareministeren op til en generel politisk drøftelse af fiskeriet i de beskyttede Natura2000-områder.

De seneste kolde vintre har resulteret i, at østersbestanden er gået tilbage, og tilladelsen sker på skærpede vilkår for at sikre bestandens bæredygtighed.

– Det bekymrer mig, at bestanden af østers er gået tilbage denne sæson. Men de kolde vintre kan vi ikke gøre noget ved. Til gengæld har vi reduceret den tilladte kvote markant for at beskytte østersbestanden. Som samfund har vi en interesse i at bevare den ressource østersene udgør, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Hvis østersbestanden falder yderligere eller der sker skader på dyre- og plantelivet i Natura 2000-området pga. østersfiskeriet, må fiskerne påregne, at der de kommende år kan ske yderligere indskrænkninger i fiskekvoten.

– Inden der skal gives tilladelser i Limfjorden næste år, vil jeg tage initiativ til en generel politisk drøftelse af fiskeriet i de beskyttede naturområder. Det gælder både for østers- og muslingefiskeriet. Til den tid forventer vi at have EU-kommissionens afgørelse vedrørende muslingefiskeriet. Den skal vi uden tvivl have med i vores overvejelser, og samtidig kan vi på det tidspunkt tage bestik af første fase af vand- og naturplanerne, siger Mette Gjerskov.

Fastsættelsen af kvoten for 2011/12 sker på baggrund af biologisk rådgivning fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU Aqua) som har vurderet, at den tilladte kvote er bæredygtig for bestanden af østers. Kvoten kan fiskes ind til 15. maj 2012.

via Østerskvoten reduceres for at beskytte bestanden.

via Østerskvoten reduceres for at beskytte bestanden.